کمپرسور یخچال

کمپرسور قلب سیستم تبرید است.کمپرسور به عنوان پمپی عمل می کند که مبرد را در سیستم حرکت می دهد.

سنسورهای دما فرمان کار استارت و یا استپ کمپرسور رامی دهند.

کمپرسور: کمپرسور پمپی است که جریان مبرد را امکان پذیر می کند. کمپرسور با افزایش فشار و دمای مبرد تبخیر شده کار می کند. انواع مختلفی از کمپرسورها برای کاربردهای تبرید وجود دارد. کمپرسورهای رفت و برگشتی، دوار و سانتریفیوژ رایج ترین کمپرسورها در بین واحدهای تبرید هستند. 

چرخه تبرید 

مبرد از اواپراتور به وسیله کمپرسور جریان می یابد. این جریان باعث افزایش فشار مایع خنک کننده می شود. مبرد تبخیر شده به سمت کندانسور جریان می یابد و در آنجا با تبادل حرارت با محیط اطراف به مایع تبدیل می شود.  

از کندانسور، مبرد به سمت شیر ​​انبساط (یا لوله مویین )جریان می یابد. افت فشار در شیر انبساط وجود دارد. از شیر انبساط، مبرد به سمت اواپراتور جریان می یابد. مبرد مایع گرما را از محیط اواپراتور می گیرد. این گرما باعث تبخیر مبرد مایع می شود(و باعث خنک شدن محیط اطراف اواپراتور).

مبرد تبخیر شده به سمت کمپرسور که در آنجا چرخه ادامه دارد، جریان می یابد. 

نحوه عملکرد کمپرسورهای مختلف 

1. کمپرسور رفت و برگشتی 

این کمپرسور از حرکت پیستون (عقب و جلو) برای فشرده سازی مبرد تبخیر شده استفاده می کند. نام دیگر کمپرسور رفت و برگشتی کمپرسور پیستونی است. این کمپرسور از یک موتور، یک میل لنگ و تعدادی پیستون تشکیل شده است. 

موتور میل لنگ را می چرخاند ومیل لنگ پیستون ها را به حرکت در می آورد .

هر چرخش میل لنگ اقداماتی را انجام می دهد: مکش، فشرده سازی و تخلیه. همه این اقدامات به ترتیب انجام می شود. در نتیجه جابجایی گاز ناپیوسته بوده و باعث ایجاد ارتعاش می شود. 

کمپرسورهای رفت و برگشتی تک اثره کمپرسورهایی هستند که مبرد در یک طرف آن عمل می کند. کمپرسورهای دو اثره از عملکرد مبرد در دو طرف پیستون استفاده می کنند. 

انواع کمپرسورهای تک اثر عبارتند از: 

  • کمپرسورهای نوع باز 
  • کمپرسورهای نیمه هرمتیک قابل تعمیر  
  • کمپرسورهای نیمه هرمتیک قابل سرویس پیچ 
  • کمپرسورهای هرمتیک جوشی 

این کمپرسورهای رفت و برگشتی در دمای کارکرد پایین، متوسط ​​و بالا تولید می شوند. کمپرسورهای رفت و برگشتی را در یخچال و فریزرهای خانگی (کمپرسورهای هرمتیک جوش داده شده) پیدا می کنید. در سیستم های تبرید تجاری و تهویه مطبوع کمپرسورهای نیمه هرمتیک و جوشی هرمتیک استفاده شده است. 

کمپرسور پیستونی
کمپرسور پیستونی

2. کمپرسور روتاری پره 

پره سیلندر را به بخش های مکش و تخلیه تقسیم می کند. پیستون ها برای افزایش و کاهش حجم مقاطع می چرخند. چرخش مداوم باعث مکش، فشرده سازی و تخلیه گاز می شود. 

عملکرد کمپرسور پره ای دوار شامل پنج عمل است. این اقدامات عبارتند از؛ شروع، مکش، فشرده سازی، تخلیه و سپس پایان. هر چرخش میل لنگ تمام این پنج عمل را انجام می دهد. 

می توانید کمپرسورهای پره ای دوار را در واحدهای تبرید و تهویه مطبوع خانگی پیدا کنید. آنها همچنین در پمپ های حرارتی وجود دارد.

کمپرسور روتاری
کمپرسور پره ای

کمپرسور روتاری اسکرو 

این کمپرسور از روتورهای پیچ مارپیچ برای فشرده سازی حجم بیشتری از مبرد استفاده می کند. فشرده سازی شامل موتور و روتورهای نر و ماده است.

موتور روتور نر را از طریق میل لنگ می چرخاند. روتور نر روتور ماده را حرکت می دهد زیرا روتورها روی یکدیگر قرار می گیرند. 

روتورهای مشبک، مبرد را از طریق درگاه مکش کمپرسور وارد می کنند. مبرد فشرده شده از طریق دریچه تخلیه با فشار بالاتری خارج می شود. 

کمپرسور اسکرو با کمپرسورهای رفت و برگشتی بزرگ و کمپرسورهای گریز از مرکز کوچک رقابت می کند. کمپرسورهای پیچ روتاری را در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی پیدا می کنید. 

screw compressor
screw compressor کمپرسور اسکرو

4. کمپرسور گریز از مرکز 

نام دیگر کمپرسور گریز از مرکز، کمپرسور توربو یا شعاعی است. این دستگاه مبرد را با انرژی جنبشی از طریق پروانه های چرخان فشرده می کند. با چرخش پروانه ها، مبرد را از پره ورودی عبور می دهند. هرچه سرعت پروانه بیشتر باشد، فشار بیشتر است. 

. مبرد با فشار بالا سپس از دیفیوزر عبور می کند. در دیفیوزر، با کاهش سرعت، حجم گاز مبرد منبسط می شود. کمپرسورهای گریز از مرکز، انرژی جنبشی مبرد پرسرعت و کم فشار را تبدیل می کنند. نتیجه گاز پرفشار با سرعت پایین است. 

کمپرسورهای گریز از مرکز برای کاربردهای خنک کننده بزرگ مناسب هستند. کمپرسور گریز از مرکز در بین سیستم های تبرید تجاری و صنعتی مورد استفاده است. 

نحوه عملکرد کمپرسورهای مختلف آنها را برای برخی کاربردها مناسب می کند. این طراحی همچنین می تواند یک کمپرسور را برای استفاده های دیگر نامناسب کند. ویژگی هایی مانند قابلیت خنک کننده، قیمت، کارایی و قابلیت اطمینان عوامل کلیدی هستند که باید در نظر گرفته شوند.

کمپرسور سانتری فیوژ
centrifugal compressor کمپرسور سانتری فیوژ 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.