کمپرسور سانتریفیوژ

کمپرسورهای سانتریفیوژ ماشین هایی هستند که برای فشرده سازی و انتقال سیال ( هوا یا گاز) از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شوند. کمپرسور ها انواع مختلفی دارند که کمپرسورهای گریز از مرکز یکی از آنهاست. کمپرسورهای گریزازمرکز بیشترین کاربرد را در سراسر جهان دارند. دلیل اصلی این…

مطالعه بیشتر